AMIANWORD

Dit systeem, in zijn basisvorm, bestaat uit een pakket van 200 begrippen en 100 werkwoorden (de versies online op deze site zijn korte teasers).

Het is ontworpen als een perpetuum-mobile dat het toevalsprincipe aanwendt om tot uitdrukking te komen.

Willekeurig vormen ze zinnen zonder de remming van de hen toegekende betekenis en inhoud en de beperking die daaruit voortvloeit.

Los van enige beinvloeding van geconditioneerd denken, persoonlijke visies of opinies en de hieraan gekoppelde wetmatigheid om bepaalde begrippen
al dan niet bij mekaar te brengen, laat AMIANWORD ons toe om op een zo vrij mogelijke manier,
door middel van werkwoorden en met het toeval als mekaniek, de begrippen onderling te koppelen en hun zeggingswaarde aan elkaar voor te stellen.

AMIANWORD wil hiermee de aandacht prikkelen van de gebruiker en hem verrassende denkpatronen bieden.

De at random gevormde zinnen worden opgedeeld in VIER configuraties:

   1/ Informatieve (originele versie)

  2/ Vragende

  3/ Gebiedende (positivisms)

  4/ Gepersonaliseerde